Det nye Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane ble 30. mai presentert hos NorTekstil/BB ServiceSystem i Florø.

Nærmere 80 personer deltok under presentasjonen i den felles kantina til bedriftene. BB ServiceSystem stod for den praktiske tilretteleggingen og servering av egenprodusert tapasmat.

Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane er et samarbeid mellom fylkeskommunen, Innovasjon Norge, NHO, NAV og Sparebanken Sogn og Fjordane, som alle var tilstede. Banksjef Arvid Andenæs presenterte framtidsutsikter for næringslivet i fylket under overskriften ”Gode tider og mørke skyer”. Direktør Tore Thorsnes fra NAV tok for seg temaet arbeidsinnvandring, som han mente er en forutsetning for videre utvikling i Sogn og Fjordane.

Konsernsjef Leif Belsvik i NorTekstil ønsket Næringsbarometeret og de frammøtte velkommen til Florø og bedriften. Han presenterte NorTekstil som markedsleder i Norge på tekstilservice med hovedkontor i Florø. Han fortalte også om den internasjonale sammensettingen av staben i Florø og om NorTekstil sine erfaringer med å integrere medarbeidere med utenlandsk bakgrunn. Daria Marcinek – som kommer fra Polen og har jobbet seks år i NorTekstil – fortalte om sine gode erfaringer med arbeidsplassen og Norge. Etter presentasjonen av Næringsbarometeret fikk deltakerne være med på en omvisning i bedriften (bildet øverst).