Høsten 2012 vil BB ServiceSystem tilby sine medarbeidere i Førde og i Ålesund Vox-kurs i regi av Folkeuniversitetet.

Tidligere har de ansatte i Florø deltatt på Vox-kurs i regi av Flora Industri- og Næringsforening, der BB ServiceSystem er medlem.

BB ServiceSystem har i år fått tildelt midler fra Vox til å arrangere kurs i basiskompetanse. Høstens kurs vil ha hovedvekt på styrking av lese- og skriveferdigheter. Det er lagt inn en del dataopplæring i kursene. Undervisningen skjer i små grupper med maksimalt ti deltakere.

Kursoppstart blir i uke 36 både i Ålesund og Førde. Kursene er på 50 timer og vil gå over 20 uker med en kurskveld i uka. BB ServiceSystem vil i stor grad bruke egne oppgaver og temaer i undervisningen, slik at kursinnholdet blir veldig jobbrelevant for de ansatte i selskapet.

På bildet ansatte i Florø på et tidlegere Vox-kurs.