BB ServiceSystem har vunnet kontraktene på renhold ved Politihuset i Florø og ved seks lensmannskontor i Sogn og Fjordane. Kontraktene hadde oppstart 1. mars 2013.

Også tidligere har BB ServiceSystem hatt renholdsoppdragene ved Politihuset i Florø og Lensmannskontoret i Førde. Nå har disse kontraktene vært ute på anbud på nytt. I tillegg skal BB ServiceSystem utføre renholdet ved lensmannskontorene i Høyanger, Balestrand, Hyllestad, Fjaler og Askvoll.

NRK Sogn og Fjordane i Førde er kommet til som ny kunde for BB ServiceSystem fra februar 2013. Tidligere har NRK utført renholdet ved sine kontor i egen regi. Men nå har kringkastingsselskapet hatt renholdet ute på landsomfattende anbud.

I Florø er BB ServiceSystem på nytt inne på renhold ved Amfi-senteret. Her er selskapet underleverandør for Vibe.

I Ålesund er Folkeuniversitetet blitt ny kunde for BB ServiceSystem med virkning fra 1. februar 2013.