BB ServiceSystem fikk i mai sertifisert sitt kvalitetssystem etter ISO 9001:2008. Sertifiseringen gjelder fra 11. mai 2012 og fram til 11. mai 2015.

Sertifisert virksomhetsområde er daglig renhold, faste og vikaroppdrag, temporære oppdrag, næringsmiddelrenhold og kantinedrift.

Det nye sertifikatet betyr at BB ServiceSystem har kontroll på kvaliteten på tjenestene som selskapet leverer til sine kunder. Det gjelder kvaliteten i alle ledd, fra innkjøp til leverte tjenester. Sertifikatet er også en styrke for selskapet i anbudsprosesser og forenkler arbeidet med dokumentasjon.

BB ServiceSystem fikk sertifisert sitt miljøstyringssystem etter ISO 14001:2004 i april 2008. Dette sertifikatet ble fornyet i april 2011 og gjelder nå fram til april 2014. Begge sertifikatene er utstedt av sertifiseringsorganet Moody International Certification AS etter eksterne og interne revisjoner hos BB ServiceSystem.