Innkjøpsutfordring

Innkjøpers utfordringer

Det er mange profesjonelle aktører i renholdsbransjen. Men et ensidig fokus på laveste pris har gitt grobunn for noen useriøse.

Valga du som innkjøper gjør er avgjørende for alle parter.

Se mer på renholdsportalen.no