Kvalitet og HMS

Trygghet, integritet og kompetanse

Godkjenninger:

BB ServiceSystem AS er et offentlig godkjent renholdsfirma:

  • Godkjenning fra ArbeidstilsynetSjå PDF
  • Sertifisert på miljø i henhold til NS-EN ISO 14001:2004
  • Kvalitetssystem sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2008
  • Helse & Sikkerhetssystem i henhold til OHSAS 18001:2007
  • Kvalifisert som leverandør i Sellihca
  • Registrert i bygg- og anleggsbransjens leverandørregister StartBANK.

Vi er medlem i NHO/NHO Service og har tariffavtale med LO/NAF.

Vi er også medlem av Flora Industri- og Næringsforening.

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter trådte i kraft 1. september 2011. Forskriften gjelder for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester og regulerer blant annet minstelønnen for arbeidstakere over 18 år.

Sertifiseringer:

Våre styringssystemer for HMS og kvalitet er sertifisert etter de internasjonale standardene:

Scandinavian Certification AS er gjennom NHO Service vår samarbeidspartner ved sertifiseringer.

Vi har utviklet et eget kvalitetsikringssystem for oppfølging av kunder og medarbeidere:

  • ePenn dokumenterer renholdskvaliteten etter standarden NS-INSTA 800.
  • Vi har utviklet et eget stoffkartotek over kjemikalier som er i bruk.