Daglig renhold

Daglig renhold er vårt viktigste arbeidsområde. I denne kategoriene tilbyr vi som regel:

  • rengjøring av gulv
  • tørking av bord
  • tømming av søppelbøtter

Frekvensen av daglig renhold er avhengig av type lokaler og årstid. Vi utarbeider renholdsplaner og arbeidsbeskrivelser tilpasset ditt bygg.

Daglig renhold er viktig for trivsel og helse, samtidig som det reduserer framtidige vedlikeholdskostnader og sparer slitasje på bygninger og inventar. I dagens renhold brukes mikrofiber i kluter og mopper, noe som gjør at vi kan gjennomføre et godt renhold uten bruk av såpe.