Vaktmestertjenester

I samarbeid med Krokane Nærtjeneste tilbyr vi komplett vedlikehold av private og offentlige eiendommer i Sogn ogFjordane. Tjenestene omfatter vindusvask, rengjøring av uteareal, hagearbeid, snørydding, fjerning av avfall, lagrings- og transporttjenester, vask av avfallskonteiner for borettslag m.v.

Vår felles pakkeløsning

Lista vår med tenester kan tilpassast alle bygningar. Har du hytte, einebustad, forretningsbygg, kjøpesenter eller industribygg – vi syr saman ei pakkeløysing som passar for deg og dine eigedomar.

Indre og ytre reinhald av bygningar

 • Støvtørking
 • Golvreinhald
 • Lagrings- og transporttenester
 • Stell av plantar
 • Fasadereinhald
 • Vaktmeistertenester
 • Næringsmiddelreinhald
 • Parkanlegg
 • Koste feie og spyle uteareal
 • Fjerning av avfall
 • Vindusvask
 • Hagearbeid
 • Nedvask
 • Vintervedlikehald

Her er det fritt val frå øvste hylle. Plukk det du vil ha, så syr vi saman ei pakkeløysing – slik du vil ha det.

Vår samarbeidspartner på vaktmestertjenester i Ålesund:

halvorsen